Arbejder...
Aktivoverdragelsesaftale
Billede af Aktivoverdragelsesaftale
En aktivoverdragelsesaftale regulerer vilkårene for, overdragelse af aktiver fra en sælger til en køber.
Kr. 499,00
Hvad er en aktivoverdragelsesaftale, og hvad indeholder den?
En aktivoverdragelsesaftale er en aftale, der regulerer forholdene ved, at en sælgende part overdrager sine aktiver til en købende part. Aftalen indeholder en beskrivelse af vilkårene for den pågældende overdragelse. Vilkårene vedrører bl.a., hvilke aktiver der overdrages, overdragelsestidspunktet, vederlaget, betalingsbetingelserne, og hvad der sker i tilfælde af misligholdelse af aftalen mv.
  
Hvad hvis overdragelsen af aktiver også inkluderer overdragelsen af en eller flere medarbejdere?
I vores aftale er det muligt, at tilføje en beskrivelse af de medarbejdere, der også omfattes af den pågældende overdragelse og dermed overdrages som ansat fra en virksomhed til en anden.
 
Tidsforbrug
Det tager ca. 10 minutter at udfylde aktivoverdragelsesaftalen, hvorefter den kan downloades med det samme.
 
Kr. 499,00