Arbejder...

"Kontraktmaskinen" er lavet med tre formål for øje

For det første: ”Demokratisere” adgangen til juridiske dokumenter af høj kvalitet. Mange virksomheder fravælger af forskellige årsager at anvende advokater til udfærdigelse af virksomhedens juridiske dokumenter, hvis sådanne overhovedet udarbejdes. Nogle virksomheder tager risikoen og ”glemmer” at udarbejde dokumenter overhovedet, mens andre downloader ”de første og bedste” dokumenter fra mere eller mindre lødige websteder eller ”iværksætterportaler”. Fælles for mange af disse dokumenter er, at de sjældent er udarbejdet af erfarne advokater, der har erfaring inden for iværksættermiljøet. Kontraktmaskinens dokumenter er udarbejdet under medvirken af erfarne iværksætteradvokater med 20+ års ”real life”-erfaring med iværksætteri, både som rådgivere, men også selv som iværksættere.

For det andet: Give iværksættere, som har mod på det, mulighed for at udarbejde deres egne juridiske dokumenter baseret på standarddokumenter af høj kvalitet, uden at betale for tilhørende rådgivning hos en advokat. Kontraktmaskinen kan ikke erstatte rådgivningen, men dokumenterne i Kontraktmaskinen er udarbejdet med det formål at sikre iværksætterne imod de værste og mest kostbare fejltagelser og tilstræber en meget høj kvalitet. Hvor et dokument udarbejdet efter konkret rådgivning af en advokat kan sammenlignes med skræddersyet tøj, kan dokumenterne i Kontraktmaskinen sammenlignes med stangtøj: Det passer ikke lige så godt, men er ”godt nok” i mange tilfælde.

For det tredje: Sikre, at udarbejdelsen sker på en så effektiv og sikker måde som muligt. Derfor anvender Kontraktmaskinen en danskudviklet og danskdrevet kontraktgenerator, som via interaktive spørgsmål genererer de juridiske dokumenter. Kontraktmaskinen er endvidere integreret med en række offentlige registre, som for eksempel adresseregistre og Det Centrale Virksomhedsregister, hvilket i betydelig grad letter udarbejdelsen af dokumenterne, samtidig med at det sikrer kvaliteten og validiteten af de oplysninger, der indgår i kontrakterne.Kontraktmaskinen ApS
Adresse
Strandvejen 58, 1., 2900 Hellerup
Telefon
+45 -- -- -- --
CVR-nr.
37 93 00 24