Arbejder...
Direktørkontrakt
Billede af Direktørkontrakt
Som direktør i en virksomhed har man det overordnede ansvar for virksomhedens daglige ledelse og drift. Direktørkontrakten regulerer ansættelsesforholdene for virksomhedens øverste leder, herunder ansvarsområder og vilkår for løn, pension, opsigelse mv.
Kr. 1.999,00

 

Hvad er en direktørkontrakt?
Direktørkontrakten regulerer ansættelsesforholdene for virksomhedens øverste leder. Direktørkontrakten indeholder information om direktørens arbejds- og ansvarsområder, om direktøren må påtage sig andet erhverv under ansættelsen, tavshedspligt, konkurrenceklausul, løn, bonus og pension mv.
 
Bemærk, at direktørkontrakten ikke er relevant i det tilfælde, hvor der ikke er tale om en adm. direktør, som er registreret som direktør hos Erhvervsstyrelsen. Er der f.eks. tale om en funktions- eller områdedirektør, kan du benytte vores ansættelsesaftale i stedet.
 
Hvornår er det relevant at have en direktørkontrakt?
Som direktør er man ikke omfattet af eksempelvis funktionærloven og ferieloven, og det er derfor vigtigt, at direktørkontrakten regulerer alle relevante vilkår for ansættelsesforholdet.
 
Hvis direktøren samtidig er ejer af virksomheden, skal der i henhold til selskabsloven foreligge en skriftlig aftale mellem direktøren og virksomheden, f.eks. i form af en direktørkontrakt.
  
Tidsforbrug
Det tager ca. 5-10 minutter at udfylde vores direktøraftale, hvorefter den kan downloades med det samme

 

Kr. 1.999,00